محصولات

دام

خدمات

نهاده های دام و طیور

نهاده های دام و طیور

تولید و تو زیع نهاده های دام وطیور

فروش پنجره الت مرغداری

فروش پنجره الت مرغداری

فروش انواع قفس مرغداری

فروش انواع قفس مرغداری

فروش تخم کبک نطفه دار درجه یک

فروش تخم کبک نطفه دار درجه یک

فروش تخم بلدرچین خوراکی

فروش تخم بلدرچین خوراکی

جیره نویسی اقتصادی دام و طیور

جیره نویسی اقتصادی دام و طیور

خرید گوشت کبک بلدرچین و بوقلمون

خرید گوشت کبک بلدرچین و بوقلمون

فروش تخم نطفه دار جوجه یکروزه وکبک مولد

فروش تخم نطفه دار جوجه یکروزه وکبک مولد

فروش ویژه بلدرچین

فروش ویژه بلدرچین

کنسانتره جوجه گوشتی

کنسانتره جوجه گوشتی

آبخوری نیپل اصل ترکیه درجه یک

آبخوری نیپل اصل ترکیه درجه یک

مشاوره علمی و فنی و طرح توجیهی پرورش

مشاوره علمی و فنی و طرح توجیهی پرورش

فروش ویژه پودر گوشت درجه یک

فروش ویژه پودر گوشت درجه یک

فرصت طلایی سرمایه گذاری

فرصت طلایی سرمایه گذاری

فروش بلدرچین

فروش بلدرچین

فروش ویژه دستگاه جوجه کشی

فروش ویژه دستگاه جوجه کشی

دان مخصوص بلدرچین

دان مخصوص بلدرچین

آسیاب میکسر های مخصوص فارمهای کوچک

آسیاب میکسر های مخصوص فارمهای کوچک |