محصولات

سنسور فشار

سنسور فشار

سنسور فشار

رله امرجنسی

رله امرجنسی

رله امر جنسی

کنترل دور

کنترل دور

کنترل دور سیماتیک سنسور

کنترل سطح

کنترل سطح

کنترل سطح سیماتیک سنسور

چشم الکترونیک PLC

چشم الکترونیک PLC

چشم الکترونیک PLC سیماتیک سنسور

سنسور مغناطیسی

سنسور مغناطیسی

سنسور مغناطیسی شرکت سیماتیک سنسور

سنسور خازنی

سنسور خازنی

سنسور خازنی شرکت سماتیک سنسور

سنسور القایی

سنسور القایی

سنسور القایی شرکت سیماتیک سنسور

رله های حفاظتی اشنایدر Schneider

رله های حفاظتی اشنایدر Schneider

MicomP120, MicomP121 , MicomP122 , MicomP123 , MicomP127 , ...

تابلوبرق درب شفاف 22×70×50  بدنه کامپوزیتی impo

تابلوبرق درب شفاف 22×70×50 بدنه کامپوزیتی impo

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر دهه ها سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوبرق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز به دو صورت نرمال و درب شفاف و انواع مفصل کابل با نام ایزوله و قاب کنتور کامپوزیت و جعبه انشعاب در انواع مختلف برای

تابلوبرق درب شفاف 22×60×40  بدنه کامپوزیتی impo

تابلوبرق درب شفاف 22×60×40 بدنه کامپوزیتی impo

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر دهه ها سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوبرق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز به دو صورت نرمال و درب شفاف و انواع مفصل کابل با نام ایزوله و قاب کنتور کامپوزیت و جعبه انشعاب در انواع مختلف برای

تابلوبرق درب شفاف 17×40×30  بدنه کامپوزیتی  impo

تابلوبرق درب شفاف 17×40×30 بدنه کامپوزیتی impo

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر دهه ها سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوبرق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز به دو صورت نرمال و درب شفاف و انواع مفصل کابل با نام ایزوله و قاب کنتور کامپوزیت و جعبه انشعاب در انواع مختلف برای

تابلوبرق درب شفاف 12×30×20  بدنه کامپوزیتی impo

تابلوبرق درب شفاف 12×30×20 بدنه کامپوزیتی impo

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر دهه ها سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوبرق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز وانواع مفصل کابل با نام ایزوله برای اولین بار در ایران کرده است .

بدنه تابلوی برق پلی استر 12×30×20  بدنه فایبرگلاس

بدنه تابلوی برق پلی استر 12×30×20 بدنه فایبرگلاس

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر بيش از 23 سال سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوی برق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز برای اولین بار در ایران کرده است

بدنه تابلوی برق پلی استر 17×30×20  بدنه فایبرگلاس

بدنه تابلوی برق پلی استر 17×30×20 بدنه فایبرگلاس

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر بيش از 23 سال سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوی برق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز برای اولین بار در ایران کرده است

بدنه تابلوی برق پلی استر 17×40×30   بدنه فایبرگلاس

بدنه تابلوی برق پلی استر 17×40×30 بدنه فایبرگلاس

شركت ایمپو (ایمن موتور پمپ افق ) با تكيه بر بيش از 23 سال سابقه حضوردر صنعت کشور شروع به تولید بدنه تابلوی برق پلی استر ( فایبرگلاس ) در شش سایز برای اولین بار در ایران کرده است |