محصولات

برج نوری

برج نوری

برج نوری استادیومی و تلسکوپی با ارتفاعات مختلف

C2DM-11CP OPTEX

C2DM-11CP OPTEX

سنسور نوری مدل c2dm-11cp Optex

تیغه پلاتین کنتاکت

تیغه پلاتین کنتاکت

تولید و تعمیر تیغه کنتاکت

پنجه گربه ای مادگی

پنجه گربه ای مادگی

لاله ای مادگی

کنتاکت پلاتین روغنی

کنتاکت پلاتین روغنی

کنتاکت پلاتین روغنی |