نویسنده: kardanhesab

وب سایت: http://kardanhesab.7gardoon.com

طرح توجیهی
جزئیات و روند تهیه گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مال
جزئیات و روند تهیه گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی الف- خلاصه گزارش ب- معرفی اجمالی طرح و متقاضی - هدف از اجرای طرح شامل ظرفیت تولید ،‌ اشتغالزایی، محل احداث طرح و ... - سوابق ثبتی شرکت و بررسی توانمندیهای متقاضی و شرکت - سرمایه و سهامداران شرکت و مدیران اصلی شرکت - کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده برای طرح تا کنون 1- بررسی بازار 1-1- معرفی محصول یا محصولات - معرفی کلیه کدهای ISIC متعلق به محصول مورد بررسی - مشخصات، ویژگی‌ها و تعاریف علمی و تخصصی از منابع و کتب علمی - استانداردهای بین المللی (جهانی) و ملی محصول - معرفی انواع محصول و کاربردهای آن 1-2- قیمت مواد اولیه و نحوه تامین آن - تعیین نحوه تأمین مواد اولیه طرح به لحاظ داخلی یا وارداتی بودن - در صورت تأمین مواد اولیه طرح از خارج، ارائه قیمتهای جهانی و قیمت FOB یا CIF در مبادی ورودی - هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل تا تحویل در درب کارخانه (محل اجرای طرح) 1-3- قیمت فروش محصولات طرح - تعیین قیمت واقعی برای محصولات پروژه - تحلیل قیمت محصولات شرکتهای رقیب (داخلی، خارجی و یا هر دو) ارائه قیمت های جهانی محصول با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های گمرکی بصورت جداگانه 1-4- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی - سازگاری اجرای پروژه با مجموع استراتژی‌های کلان اقتصادی - بررسی جایگاه صنعت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور - بررسی سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی - مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت مورد بررسی 1-5- عرضه محصولات 1-5-1- تولید داخلی محصول یا محصولات (بررسی تولید کنندگان فعلی از لحاظ تنوع تولیدات، ظرفیت تولید و قیمت محصولات تولیدی در بازار) 1-5-2- واردات محصولات مورد بررسی در طی سالهای گذشته و تحلیل نرخ سود گمرکی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصول 1-5-3- بررسی شرایط رقابت طرح در منطقه و ارائه پیشنهادات 1-5-4- تاثیرتولیدات محصولات طرح مورد بررسی بر عرضه فعلی کشور 1-5-6- بررسی جایگاه طرح پس از بهره برداری در عرضه کنندگان فعلی و طرحهای در حال اجراء‌ 1-6- پیش بینی امکانات عرضه 1-6-1- وضعیت طرحهای درحال اجراء ظرفیت اسمی و پیشرفت فیزیکی آنها 1-6-2- بررسی عوامل بازدارنده طرحهای در حال اجراء (در مورد طرحهایی که موفق به روند اجرای پروژه نشده اند) 1-6-2- جمع بندی پیش بینی ظرفیت اسمی و عملی بر اساس روند بهره برداری از طرحهای در حال اجراء 1-7- تقاضای محصولات 1-7-1- تقاضای داخلی 1-7-2- صادرات 1-8- پیش بینی مصرف 1-8-1- پیش بینی مصرف بر اساس نرخ رشد سالیانه مصرف سرانه در سالهای گذشته و همچنین ضریب رشد جمعیت در کشور 1-8-2- پیش بینی مصرف بر اساس بررسی دقیق تقاضای محصول در کشور 1-9- پیش بینی مازاد و کسری 1-9-1- مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش‌بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی 1-9-2- جمع بندی و ارائه نمودارهای عرضه و تقاضا و نمودارهای مازاد و کسری محصولات مورد بررسی 1-10- بررسی بازار جهانی 1-10-1- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصول در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 1-10-2- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای انواع محصولات در جهان 1-10-3- بررسی وضعیت واردات و صادرات محصول در منطقه 1-11- برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف 1-11-1- تعین قیمت فروش قابل رقابت برای بازار داخل و خارجی برای محصول یا محصولات 1-11-2- تعین بهترین حالت برای فروش محصولات به جهت بالابردن درآمد سالیانه کارخانه 1-11-3- محاسبه میزان درآمد سالیانه کارخانه 1-12- تحلیل نهایی و جمع بندی ارائه پیشنهادات مطالعات بازار 1-12-1 - ارائه پیشنهادات و عوامل توجیه پذیری طرح از نگاه بازار 1-12-2- معرفی و پیشنهاد ظرفیت هر یک از محصولات تولیدی بر اساس تقاضای بازار و سود دهی کارخانه 2- بررسی های فنی 2-1- هدف از اجرای طرح 2-1-1- ظرفیت تولید محصول یا محصولات در سال 2-1-2- مشخص نمودن تعداد روز کاری در سال، شیفت کاری در روز 2-1-3- برنامه ماری کارخانه در طول سال 2-2- بررسی وضعیت آب هوا، مطالعات زمین شناسی و لرزه نگاری استان و منطقه - موقعیت جغرافیایی و تحلیل آب و هوای استان و منطقه - آمار ایستگاههای هواشناسی و جدول وضعیت آب و هوای استان و منطقه در 3 سال گذشته به صورت روزانه - مطالعات زمین شناسی و توانمندیهای معدنی - تحلیل مطالعات زمین لرزه در استان و منطقه - آمار ایستگاههای لرزه نگاری در استان و منطقه - لیست زمین لرزه های رخ داده در 3 سال گذشته 2-3- تکنولوژی و فرآیند تولید روش تولید و نوع فن‌آوری از عوامل بسیار مهمی است که در اجرای صحیح یک طرح از نقش بسزایی برخوردار است. به منظور تولید یک محصول می‌توان از روشهای مختلفی استفاده نمود. انتخاب روش تولید مناسب با توجه به عوامل مختلفی از جمله منابع در دسترس، فرهنگ صنعتی، مهارت‌های موجود و قابلیت یا شرایط لازم جهت جذب فن‌آوری مورد نظر صورت می‌گیرد. 2-4- کنترل و کیفیت - سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهای لازم - ارائه مراحل بازرسی در بخش های مختلف از جمله مواداولیه، محصول، فاضلاب و غیره با ذکر پارامترهای کنترلی هر مرحله - ارائه لیست تجهیزات مروبط به کنترل و کیفیت محصولات - بررسی واحدهای مختلف جهت نمونه برداری و نحوه انجام آن 2-5- تاثیرات طرح بر محیط زیست - اهداف، ضرورتها و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی و قوانین و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی - بررسی آلودگی های موجود (آلودگی های شیمیایی، صوتی و ...) در خط تولید و راهکارهای مناسب برای کاهش آن - استانداردهای موجود در زمینه صنعت مورد بررسی - بررسی بادهای غالب بر منطقه مورد مطالعه و چیدمان مناسب خط تولید - ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت کاهش و به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی 2-6- پیش بینی تولید عملی بر اساس راندمان تولید - پیش‌بینی تولید بر اساس مبانی ظرفیت - پیش‌بینی تولید بر اساس راندمان کار - پیش‌بینی تولید بر اساس مهارتهای نیروی انسانی - پیش‌بینی تولید بر اساس تأمین مواد اولیه - یش‌بینی تولید بر اساس بازاریابی و سایر عوامل دیگر 2-7- هزینه های سرمایه گذاری اجرای طرح در این بخش برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح به تفکیک سرفصل های ذیل انجام می پذیرد. 2-7-1- زمین (برآورد هزینه خرید زمین، هزینه آماده سازی زمین و مشخص نمودن ابعاد زمین و جانمایی طرح در یک کروکی) 2-7-2- محوطه سازی (برآورد احجام خاکبرداری و تسطیح، جدول بندی، خیابان کشی و آسفالت، فضای سبز، دیوار کشی و ...) - نیاز به تسطیح، میزان و هزینه‌های آن 2-7-3- عملیات ساختمانی (لیست ساختمانهای مورد نیاز طرح، نقشه ساختمانی طرح (سایت پلن) در حد مشخص نمودن جانمایی ساختمانهای کارخانه بهمراه مساحت هر یک از قسمتها و مشخصات ساختمانهای مورد نیاز) 2-7-4- ماشین آلات و تجهیزات (لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز به همراه قیمت تجهیزات) 2-7-5- تاسیسات (برآورد برق، آب و سوخت مورد نیاز کارخانه بهمراه لیست کامل کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی شامل پست و ترانسها، روشنایی، کابل ها، فاضلاب، هوای فشرده ، آبرسانی، سوخت رسانی، گرمایش و سرمایش و ...) 2-7-6- ماشین آلات و تجهیزات کمکی و آزمایشگاهی این اقلام شامل وسایل آزمایشگاهها، تجهیزات تعمیرگاهها، کارگاهها، انبارها، و وسایل ایمنی است. همانند سایر اقلام سرمایهگذاری لازم است میزان کیفیت مورد نیاز هر یک بررسی شده و برآورد هزینه آن براساس مشخصات، تعداد، پیشنهادات قیمت و استفاده از موارد مشابه صورت می گیرد. 2-7-7- حقوق انشعابات در این قسمت با توجه به محاسبه برآورد انشعابات آب، برق ، گاز مورد نیاز طرح هزینه هر یک محاسبه می گردد. 2-7-8- وسائط نقلیه وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کالا و رفت و آمد کارکنان (در مواقع ضروری) به داخل و خارج کارخانه میباشد. ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد میشود. 2-7-9-اثاثیه و منصوبات اداری در این قسمت هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی از جمله اثاثه اداری، لوازم آشپزخانه و رستوران، تلفن، زیراکس، فکس، کامپیوتر، چاپگر، وسایل نظافت و آبدارخانه، تجهیزات بهداری و ... برآورد می‌گردد. 2-7-10- هزینه های قبل از بهره برداری - مطالعات و تحقیقات و مشاوره - مسافرت و بازدید و هزینه‌های دفتر مرکزی - دستمزد و حقوق کارکنان در طول زمان اجرای طرح - آموزش کارکنان تولید جهت بهره‌برداری از طرح در برآورد - هزینه تولید آزمایشی با توجه به نوع فعالیت و ضرورت‌های فنی، دوران راه‌اندازی و تولید آزمایشی 2-7-11- سرمایه در گردش میزان سرمایه در گردش مورد نیاز طرح به تفکیک سر فصل های اصلی 2-8- برنامه زمانبندی اجرای پروژه - برنامه زمانبندی مصارف وجوه مورد نیاز طرح در طی دوران ساخت کارخانه - برنامه زمانبندی طرح از شروع تهیه طرح توجیهی و اقدامات اولیه و استارت کامل بهمراه درج تاریخ و مدت زمان اجراء‌ - ارائه گانت چارت جهت برنامه زمانبندی - پیشنهادات لازم جهت اهداف پروژه 3- بررسی های مالی 3-1- پیش بینی نحوه تامین منابع مالی طرح در این بخش پیش بینی منابع مالی طرح به نسبت آورده سهامداران، تسهیلات ریالی، تسهیلات ارزی ارائه می گردد. همچنین سود تسیلات ارزی و ریالی به شرح ذیل محاسبه می گردد. - محاسبه نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار - محاسبه نرخ سود تسهیلات ارزی در مورد طرح‌هایی که در منطقه محروم واقع شده‌اند. - محاسبه بازپرداخت اقساط تسهیلات پس از بهره‌برداری - محاسبه دورة زمانی بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت و تسهیلات کوتاه مدت 3-2- پیش بینی درآمدهای دوران بهره برداری در این بخش برنامه فروش شرکت و میزان درآمد سالیانه آن در دوران بهره برداری کارخانه بر اساس پیش بینی ظرفیت تولید عملی طرح محاسبه می گردد. 3-3- پیش بینی هزینه های دوران بهره برداری در این قسمت پیش بینی هزینه های تولید از سال بهره برداری تا 10 سال پس از بهره برداری به تفکیک هر یک از سرفصل های اصلی طرح محاسبه می گردد و در نهایت قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد. 3-3-1- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 3-3-2- حقوق و دستمزد بهمراه تعداد پرسنل مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی 3-3-3- هزینه آب ، برق و سوخت سالانه 3-3-4- تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی 3-3-5- هزینه اداری و تشکیلاتی و سربار 3-3-6- هزینه استهلاک 3-3-7- هزینه های مالی (سود تسهیلات) 3-4- برآورد صورتحساب سود (زیان) دوره بهره برداری برآورد صورتحساب سود (زیان) دوره بهره برداری باعث می شود مدیران شرکتها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکتهای مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند. صورتحساب سود (زیان) و صورتحساب جریان وجوه نقد در بردارنده داده ها و اعداد و ارقامی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از آنها استفاده می شود. 3-5- شاخص ها و نتایج اقتصادی طرح شامل محاسبه نرخ بازده داخلی IRR ، محاسبه نقطه سربه سری، محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص داخلی طرح ، محاسبه هزینه های ثابت و متغیر و ... 3-6- کلیه نسبتهای مالی طرح - نسبت های جاری - نسبت های پوشش داراییهای ثابت - نسبت های نقدینگی - نسبت های ثابت - نسبت های نیروی مالی - نسبت های سود آوری 3-7- بررسی آنالیز حساسیت طرح در حالت های مختلف 3-7-1- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش 10 درصدی قیمت مواد اولیه 3-7-1- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش 10 درصدی قیمت فروش محصولات 3-7-1- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش 10 درصدی قیمت مواد اولیه و قیمت فروش محصولات 3-7-1- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش 10 درصدی هزینه سرمایه گذاری طرح http://hsfarda-co.persianblog.ir/post/1 ارائه طرح توجیهی / صنعتی / معدنی / کشاورزی / برق و الکترونیک / شیمیایی / خدماتی بزرگترین مرکز تهیه و تدوین طرح توجیهی با سابقه درخشان در امر خدمات مشاوره در پروژه های ملی در کشور همکاری در تهیه و تدوین بخش های مختلف طرحهای توجیهی شامل: 1- معرفی شرکت همراهان صنعت فردا این گروه مهندسین مشاور فعالیت های خود را در زمینه مطالعات امکانسنجی، نظارت بر طرحها و کنترل پروژه و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی اقتصادی، فنی و مالی از سال 1378 آغاز نموده و با انجام مطالعات مهندسی و خدمات مشاوره صنایع مختلف دولتی و خصوصی در طی مدت 10 سال فعالیت گسترده ای داشته است. با توجه به تجربیات فراوانی که در زمینه مطالعات امکانسنجی و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی اقتصادی، فنی و مالی صنایع مختلف داشت در سال 1385 شرکت مهندسین مشاور همراهان صنعت فردا را ثبت نموده و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره را در آن متمرکز نموده است. این شرکت به خود افتخار می کند که به یاری خداوند متعال توانسته تا با گردآوری گروهی توانمند، خلاق و سخت کوش از مهندسین با تجربه و با رده های ممتاز دانشگاهی خدمات مهندسی متنوعی را به صنایع مختلف ارائه دهد. 2- مشاوره و خدمات فنی و مهندسی انجام مطالعات سرمایه گذاری در بخش های صنعتی،‌ خدماتی و کشاورزی 2-1- محدوده فعالیت 1- معرفی مناسب ترین طرح جهت سرمایه گذاری در مناطق و استانهای مختلف کشور با بازگشت سرمایه گذاری بالا 2- مشاوره جهت دریافت تسهیلات از بانک برای طرحها به صورت 100 درصد تضمینی 3- تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی، فنی و مالی جهت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور. 4- تهیه گزارشات امکانسنجی و ارائه راهکارهای مناسب برای احداث پروژه. 5- تهیه گزارشات ارزیابی محیط زیست جهت اخذ مجوز محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست برای کلیه طرحهای صنعتی و معدنی مشمول ارزیابی. (بررسی آلاینده ها، راهکارهای کاهش اثرات ، جداول ماتریس و ...) 6- تهیه گزارشات Business Plan برای صنایع مختلف. 7- کلیه خدمات بازرگانی اعم از شناسایی سرمایه گذاران خارجی، واردات، صادرات و ... 8- تهیه گزارشات و مشاوره در زمینه بازار یابی جهت روند افزایش فروش محصولات در کارخانجات صنعتی و معدنی. 9- تهیه گزارشات پیشرفت ماهیانه با نرم افزار MSP یا Primavera با انجام نظارت بر طرحهای در حال احداث. 10- خدمات تحلیل و طراحی سیستم ها و عارضه یابی طرحهایی که دچار مشکل شده و سود دهی آنها کاهش یافته است. 11- تهیه گزارشات گزینه یابی شامل مطالعه دقیق طرحهای مختلف توجیه پذیر و زود بازده در حجم های مختلف سرمایه گذاری در کنار هم و مقایسه آنها و نهایتا انتخاب مناسب ترین طرح نسبت به شرایط سایت. 12- تهیه گزارشات جهت انتخاب دانش فنی و تکنولوژی مناسب برای طرح ها با توجه به پیشرفت های صنعتی کشور. 13- تهیه گزارشات و مطالعات دقیق وگسترده بازار انواع محصولات درکشور، منطقه خاورمیانه و جهان و ارائه پیشنهادات. 14- انجام خدمات مشاوره و طراحی خط تولید، تهیه نقشه های ساختمانی و سایت پلن و ... در حد فاز 0 تا 2. 15- انجام خدمات مشاوره برای فعالیت های معدنی، اکتشاف، مطالعات تفضیلی،‌ حفاری، طراحی، تجهیز، استخراج و... 16- شناسایی و انتخاب شرکتهای سازنده داخلـی و اخذ پیش فاکتور جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات داخـلی. 17- شناسایی و انتخاب شرکتهای سازنده خارجی و اخذ پـروفـرمـا جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی. 18- برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح در حد فاز صفر به طور دقیق و با مستندات کامل جهت توجیه سهامداران و سرمایه گذاران طرح شامل: 18-1- اخذ پیش فاکتور از شرکتهای سازنده تجهیزات، لیست کامل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز به همراه مشخصات فنی و قیمت تجهیزات، انتخاب ماشین‌آلات با توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن، فن‌آوری ساخت، ظرفیت تولید کشور سازنده، کارخانه سازنده 18-2- انتخاب دانش فنی و تکنولوژی مناسب برای طرح با توجه به پیشرفت های صنعتی کشور از جمله منابع در دسترس، فرهنگ صنعتی، مهارت‌های موجود و قابلیت یا شرایط لازم جهت جذب فن‌آوری مورد نظر 18-3- تهیه نقشه های ساختمانی و برآورد دقیق سرمایه گذاری با جزئیات و مستندات کامل 18-4- برآورد دقیق انرژی مورد نیاز طرح و برآورد برق، آب و سوخت مورد نیاز کارخانه بهمراه لیست کامل کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی شامل پست و ترانسها، روشنایی، کابل ها، فاضلاب، هوای فشرده ، آبرسانی، سوخت رسانی، گرمایش و سرمایش و ...) بهمراه اخذ پیش فاکتور از شرکتهای سازنده 19- مطالعه دقیق مالی طرح طی 10 سال بعد از بهره برداری طرح و نشان داده آینده سرمایه گذاری در مدت 10 سال (از دیدگاه سهامداران و سرمایه گذاران و از دیدگاه کل سرمایه گذاری)، نحوه تامین منابع مالی طرح و همچنین برآورد تسهیلات مورد نیاز و برآورد سرمایه مورد نیاز از طرف سرمایه گذار و سهامداران، برآورد درآمد دوره بهره برداری،‌ صورتحساب سود (زیان)، پیش بینی گردش وجوه نقدی، پیش بینی خالص گردش وجوه نقدی، محاسبات نقطه سر به سر در حداکثر فروش، محاسبه نرخ بازده داخلی طرح (IRR) ، محاسبه ارزش خالص سرمایه گذاری طرح NPV، محاسبه ارزش قراضه داراییها بعد از گذشت 10 سال عمر مفید کارخانه، پیش بینی هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی طرح، محاسبه نسبت های مالی طرح و‌ صورتحساب تراز نامه طرح طی 10 سال بعد از بهره برداری،‌ محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص داخلی طرح) و محاسبه مطالعات مالی توسط نرم افزار مالی و اقتصادی کامفار 20- و کلیه خدمات مشاوره و مهندسی 2-2- فعالیت های انجام شده بخشی از طرحهایی که در طی سنوات گذشته توسط افراد و مهندسین فعال این مهندسین مشاور در خصوص خدمات فوق انجام شده به شرح ذیل می باشد: 2-2-1- صنایع کانی و غیر فلزی • تهیه گزارشات توجیهی و خدمات مهندسی بیش از 12 کارخانه تولید سیمان • تهیه گزارش توجیهی 3 کارخانه تولید آهک هیداته با ظرفیت های مختلف • تهیه گزارش توجیهی 2 کارخانه تولید آهک میکرونیزه با ظرفیت های مختلف • تهیه گزارش توجیهی 2 کارخانه تولید الیاف شیشه ای و لوله های فایبر گلاس • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید آجر نسوز • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید آجر سفالی و ماشینی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید بطری های شیشه ای سبک • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید شیشه رفلکس و... • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید شیشه جام • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع شیشه سکوریت، دوجداره، خم و ... • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید آجر ماسه آهکی • تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست کارخانه تولید گچ و آهک • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید قطعات پیش ساخته سبک ساختمانی • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید انواع جعبه های پلاستیکی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید MDF   2-2-2- صنایع فلزی • تهیه گزارش توجیهی بیش از 5 کارخانه تولید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید شمش (بیلت و اسلب) آلومینیومی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید پروفیل و مقاطع آلومینیومی، مسی و برنجی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه نورد آلومینیوم جهت تولید انواع ورق آلومینیومی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع مخازن CNG گاز خودرو • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید مقاطع برنجی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید بطریهای آلومینیومی، آلکلد و ... • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع فویل آلومینیوم • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید فویل چاپ پذیر • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید فویل و انواع لفافه های بسته بندی آلومینیومی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه ریخته گری و تولید قطعات چدنی خودرو • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید قطعات فلزی خودرو • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع واگن های باری • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع استیل استرگچرهای فلزی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید سوله فلزی با سرعت بالا • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید لوله های 20-120 اینچ به روش آسپیرال • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید انواع ورق های قلع اندود • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید انواع لوله های قطور، نیمه قطور و پروفیل • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع کمک فنر • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع بست های فلزی   2-2-3- صنایع فولاد • تهیه گزارش توجیهی 2 مجتمع تولید کنسانتره و گندله آهن • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی از گندله آهن • تهیه گزارش توجیهی 3 مجتمع فولاد سازی (احیاء، ذوب و ریخته گری فولاد) • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید فولاد از ضایعات (تولید بیلت، بلوم و اسلب) • تهیه گزارش توجیهی 3 کارخانه نورد جهت تولید میلگرد فولادی • تهیه گزارش توجیهی 2 کارخانه نورد جهت تولید ورق فولادی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید ورق عریض • تهیه گزارش توجیهی کارخانه استخراج و دانه بندی سنگ آهن 2-2-4- صنایع برق و الکترونیک • تهیه گزارش توجیهی احداث بیش از 3 نیروگاه گازی در کشور • تهیه گزارش اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی • بررسی گسترده و جامع بازار برق در کشور و جهان در طی سالهای 1384-1387 • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع هود آشپزخانه • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع مانیتور LCDو… • مطالعات فنی و اقتصادی انتقال کابل زیر دریایی 2-2-5- صنایع شیمیایی • بررسی و مطالعات فازهای پالایشگاهی و پروژ های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) برای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید کربنات سدیم (Na2CO3) به روش سلوی و ... • تهیه گزارش توجیهی کارخانه داروسازی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع کاتالیست (کاتالیزور) • تهیه گزارش توجیهی تولید آب شیرین به روش اسمز معکوس (ممبران) • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید آلفا سلولز از باگاس نیشکر • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید خمیر کاغذ (فرآیند شیمیایی قلیایی) از باگاس • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید انواع کاغذ از باگاس نیشکر • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید لوله های pvc • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید انواع سرم دارویی و انواع آمپول و ... • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید نخ ابریشم مصنوعی یا فیلامنت 2-2-6- صنایع غذایی و لبنی • تهیه گزارش توجیهی مجتمع تکثیر و پرورش ماهی و میگو • تهیه گزارش توجیهی 3 کارخانه بزرگ لبنیات جهت تولید (شیر پاستوریزه، شیر استرلیزه، دوغ گاز دار و بدون گار، ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه ، پنیر UF ، کره پاستوریزه، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار، کشک، انواع بستنی بر پایه شیر و ... • تهیه گزارش توجیهی 2 کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید شیر خشک صنعتی • تهیه گزارش پیشرفت ماهانه کارخانه تولید شیر خشک نوزاد • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید سوسیس و کالباس • تهیه گزارش توجیهی کشتارگاه صنعتی و مکانیزه مرغ 2-2-7- خدماتی و سایر صنایع • تهیه گزارش توجیهی احداث بندر و اسکله • تهیه گزارش توجیهی کارخانه تولید کفش چرمی • تهیه گزارش توجیهی احداث اسکله صادراتی سنگ آهن و ... • تهیه گزارش توجیهی 3 مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی با متراژ و مساحتهای مختلف در کشور • بررسی گسترده و جامع وضعیت مسکن در کشور در طی سالهای 1384-1387 • بررسی وضعیت خطوط راه آهن و باربری در مسیرهای ریلی کشور و... • تهیه گزارش مقدماتی احداث آزاد راه 3- لیست طرحهای توجیهی و پروژه های نظارتی انجام شده لیست کلیه طرحهای انجام شده در شرکت یا مدیریت طرحها توسط کارشناسان این شرکت در 3 بخش طرحهای توجیهی، طرحهای نظارتی و گزارشات ارزیابی محیط زیست به شرح ادامه می باشد. 3-1- طرحهای توجیهی اقتصادی، فنی و مالی 3-1-1- طرحهای صنایع کانی و غیر فلزی ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی احداث کارخانه سیمان خاکستری آفتاب - بظرفیت 3300 تن در روز سرمایه گذاران کیش 1382 2 طرح توجیهی احداث کارخانه سیمان خاکستری بظرفیت 3300 تن در روز سبلان مشکین شهر 1382 3 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع آجر و جرم نسوز شرکت نسوز خوزستان 1383 4 طرح توجیهی کارخانه تولید کربنات کلسیم (CaCO3) بظرفیت 30 هزار تن در سال شرکت آسیای آرام 1383 5 طرح توجیهی کارخانه تولید آهک هیدراته (Ca(OH)2) بظرفیت 30 هزار تن در سال شرکت آسیای آرام 1383 6 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع آجرهای سفالی و ماشینی بظرفیت 180 هزار تن در سال شرکت آذر شال 1383 7 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع بطریهای شیشه ای سبک شرکت زاب سان 1383 8 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع شیشه های رفلکس و پوشش دار شرکت ری بار پوشش 1383 9 طرح توجیهی کارخانه تولید سیمان خاکستری - بظرفیت 3300 تن در روز شرکت سیمان خواف 1384 10 طرح توجیهی کارخانه تولید سیمان خاکستری - بظرفیت 3300 تن در روز شرکت سیمان گیلان سبز 1384 11 طرح توجیهی کارخانه تولید سیمان خاکستری - بظرفیت 3300 تن در روز شرکت سیمان برداسکن 1384 12 طرح توجیهی کارخانه تولید سیمان خاکستری - بظرفیت 3300 تن در روز شرکت سیمان دزجم 1384 13 طرح نصب آسیاب سیمان کیش بظرفیت 350 تن در روز گروه سرمایه گذاران کیش 1384 14 طرح نصب آسیاب سیمان ماد کرمانشاه بظرفیت 1200 تن در روز شرکت سیمان ماد کرمانشاه 1384 15 طرح توجیهی کارخانه تولید سیمان خاکستری - بظرفیت 3300 تن در روز شرکت سیمان ایلام 1385 16 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع الیاف شیشه مورد مصرف در تولید لوله های GRP شرکت پرواس صنعت 1385 17 طرح توجیهی کارخانه تولید کفش چرمی خصوصی 1385 18 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع شیشه های سکوریت و دو جداره خصوصی 1385 19 طرح توجیهی کارخانه تولید MDF صنایع نیشکر جنوب 1385 20 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید آهک هیدراته به ظرفیت 50 هزار تن در سال شهرداری سیرجان 1386 21 طرح توجیهی کارخانه تولید آهک هیدارته به ظرفیت 30 هزار تن در سال - به نمایندگی شرکت کوشا معدن شرکت حوض ماهی اصفهان 1386 22 طرح توجیهی کارخانه تولید شیشه جام به ظرفیت 100 هزار تن در استان کرمان شخصی - آقای نیرومند 1387 23 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع شیشه های سکوریت به ظرفیت 1.5 میلیون متر مربع در استان کرمان (شهرک صنعتی شماره 2) شخصی - آقای نیرومند 1387 24 طرح توجیهی تولید انواع شیشه های دو جداره به ظرفیت 750 هزار متر مربع در استان کرمان (شهرک صنعتی شماره 2) شخصی - آقای نیرومند 1387 25 طرح توجیهی تولید انواع شیشه های خم ساختمانی و خودرو به ظرفیت 1.5 میلیون متر مربع در استان کرمان (شهرک صنعتی شماره 2) شخصی - آقای نیرومند 1387 26 طرح توجیهی تولید انواع شیشه های پوششدار و رفلکس به ظرفیت 1.5 میلیون متر مربع در استان کرمان شخصی - آقای نیرومند 1387 27 طرح توجیهی تولید الیاف شیشه (GLASS FIBER) ،‌ تیشو، مت و روینگ به ظرفیت تولید 50 هزار تن در سال شخصی - آقای روغنیان 1387 28 بررسی مقدماتی طرح تولید آجر ماسه اهکی در استان اصفهان شرکت حوض ماهی اصفهان 1387 29 طرح احداث کارخانه تولید سیمان خاکستری به ظرفیت تولید 3300 تن در روز در استان چهار محال بختیاری شرکت خاور سیمان پارسیان 1387 30 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری   3-1-2- طرحهای صنایع فلزی ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی انتقال و توسعه کارخانه تولید انواع قطعات برنجی شخصی 1382 2 طرح توجیهی کارخانه ریخته گری و تولید انواع قطعات چدنی شرکت ریخته گری سمنان 1382 3 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید انواع مقاطع مسی، برنجی و آلومینیومی - بانک صنعت و معدن شرکت صبا آلومینیوم اراک 1382 4 طرح توجیهی کارخانه ذوب آلومینیوم و تولید انواع اسلب و بیلت آلومینیوم شرکت هوتخشان 1383 5 طرح توجیهی کارخانه نورد و تولید ورق آلومینیومی شرکت هوتخشان 1383 6 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع مخازن آلومینیومی گاز CNG خودرو شرکت هوتخشان 1383 7 طرح توسعه تولید انواع قطعات ریخته گری چدنی خودرو به روش قالبگیری عمودی شرکت صنایع ریخته گری ایران 1384 8 طرح توجیهی و توسعه تولید انواع قطعات فلزی خودرو شرکت پویش پارت سیمین 1384 9 طرح احداث کارخانه تولید انواع پروفیل و نورد آلومینیومی شرکت عایق بلوری 1385 10 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید انواع کمک فنر شرکت نیوفن 1385 11 طرح توجیهی کارخانه تولید فویل و محصولات بسته بندی آلومینیومی شرکت میبد یزد 1385 12 طرح توجیهی کارخانه تولید قوطی های آلومینیومی و ورق های آلکلد شرکت ارگ کوثر 1385 13 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع واگن باری به ظرفیت 1000 دستگاه شرکت آمیتکو 1385 14 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع استیل استرکچرهای فلزی مخصوص مورد مصرف در صنایع پتروشیمی شخصی 1385 15 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید انواع بست های فلزی شیلنگی شخصی 1385 16 طرح احداث کارخانه تولید انواع فویل های چاپ پذیر برای صنایع بسته بندی به ظرفیت 25 هزار تن در سال در استان کرمانشاه شرکت کالوس غرب 1387 17 طرح احداث کارخانه تولید انواع فویل و لفافه های بسته بندی آلومینیومی جهت بسته بندی انواع محصولات غذایی، لبنی، دارویی و ... به ظرفیت 20 هزار تن در سال در استان مازندران شرکت ساری پویا 1387 18 طرح احداث کارخانه تولید انواع لوله های 20-120 اینچ (500 تا3000 میلیمتر) به روش آسپیرال – کارفرما آقای رمضانی 1388 19 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری 3-1-3- طرحهای صنایع فولاد ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی مجتمع کنسانتره و گندله سازی به ظرفیت 10 میلیون تن در سال شرکت گهر زمین 1383 2 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید فولاد از قراضه بظرفیت 150 هزار تن در سال شرکت هوتخشان 1384 3 طرح توجیهی مجتمع فولاد بویراحمد بظرفیت240 هزار تن در سال(احیاء‌ ، فولاد سازی و میلگرد) شرکت بویرصنعت 1385 4 طرح توجیهی مجتمع فولاد بوشهر بظرفیت 500 هزار تن در سال (احیاء‌ ، فولاد سازی و میلگرد) شرکت بویرصنعت 1385 5 طرح توجیهی مجتمع فولادسازی بظرفیت 1 میلیون تن در سال (احیاء‌ ، فولاد سازی و ورق عریض) شرکت فولاد اکسین 1385 6 طرح توجیهی احداث کارخانه فولاد (تولید بیلت و بلو از قراضه) به ظرفیت 500 هزار تن در سال شرکت فولاد ماهنشان 1385 7 بررسی فرآیندهای مختلف تولید در کارخانجات فولاد سازی و احیاء مستقیم فولاد خوزستان 1385 8 طرح توجیهی کارخانه تولید میلگرد و پروفیل فولادی به ظرفیت 150 هزار تن در سال شرکت فولاد پنج الماس صدرا 1386 9 طرح توجیهی مجتمع فولاد سازی زنجان (گندله سازی 1.6 میلیون تن، احیاء میدرکس و ذوب و ریخته گری به ظرفیت 1 میلیون تن در سال) شرکت سرب و روی ایران 1386 10 طرح توجیهی تولید انواع محصولات نوردی (میلگرد، نبشی و ...) از ضایعات آهنی در استان قم شخصی 1387 11 طرح توجیهی تولید شمش فولادی به ظرفیت 100 هزار تن در سال از ضایعات آهنی در استان اردبیل شخصی 1387 12 طرح احداث کارخانه دانه بندی سنگ آهن در استان هرمزگان بظرفیت 500 هزار تن درسال شرکت کوشا معدن 1387 13 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری 3-1-4- طرحهای صنایع برق و الکترونیک ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی انتقال برق بصورت کابل زیر دریا به کیش بناید مستضعفان 1382 2 طرح توجیهی احداث نیروگاه 500 مگاواتی عسلویه (4 واحد گازی 132 مگاواتی V943) بناید مستضعفان 1382 3 توجیه پذیری اقتصادی نیروگاه زرگان - (4 واحد گازی 32 مگاواتی آسک بلژیک و 2 واحد 145 مگاواتی GEC) بناید مستضعفان 1382 4 توجیه پذیری اقتصادی نیروگاه خوی- (3 واحد گازی 123.4 مگاواتی و یک واحد بخار 103 مگاواتی) بناید مستضعفان 1382 5 طرح توجیهی نیروگاه 500 مگاواتی زرگان (4 واحد گازی 132 مگاواتی V942) شرکت برق و انرژی صبا 1384 6 طرح توجیهی تولید انواع مانیتورهای LCD و مونیتورهای معمولی شرکت سیما آوا 1385 7 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع هود آشپزخانه بظرفیت 30 هزار عدد در سال شرکت رایانه رها پردازش 1385 8 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری 3-1-5- طرحهای صنایع شیمیایی ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی کارخانه تولید کربنات سدیم (Na2CO3) شرکت کاوه سودا گروه صنعتی کاوه 1383 2 طرح توجیهی احداث کارخانه داروسازی شرکت تهران نیل 1385 3 طرح توجیهی کارخانه تولید انواع کاتالیست (کاتالیزور) شرکت آسکوتک 1385 4 طرح توجیهی کارخانه تولید کربنات سدیم (Na2CO3) به ظرفیت 100 هزار تن خصوصی - آقای شعله 1386 5 طرح توجیهی کارخانه تولید کربنات سدیم (Na2CO3) - شرکت کوشا معدن حوض ماهی اصفهان 1386 6 طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس نیشکر به ظرفیت 100 هزار تن در سال شخصی - آقای روغنیان 1387 7 طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ (فرآیند شیمیایی قلیایی) از باگاس نیشکر در حد فاز صفر به ظرفیت 100 هزار تن در سال در استان خوزستان شهرستان ذزفول شخصی - آقای روغنیان 1387 8 طرح توجیهی تولید انواع کاغذ از باگاس نیشکر در استان خوزستان به ظرفیت 100 هزار تن در سال شخصی - آقای روغنیان 1387 3-1-6- طرحهای صنایع غذایی و لبنی ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی کارخانه تولید شیر پاستوریزه، ‌استرلیزه،‌ بستنی وپنیر Uf صنایع شیر کردان 1382 2 طرح توجیهی کارخانه تولید آب معدنی به ظرفیت 90 میلیون لیتر در سال شرکت اطهر آب شیراز 1385 3 طرح توجیهی کارخانه تولید لبنیات با ظرفیت 315 تن در روز شرکت هرم طلایی 1385 4 طرح توجیهی احداث کارخانه تولید سوسیس و کالباس شرکت سیمرغ هرم طلایی 1385 5 طرح توجیهی کشتارگاه صنعتی و مکانیزه 6 میلیون قطعه ای شرکت سیمرغ هرم طلایی 1385 6 طرح توسعه کارخانه تولید انواع محصولات لبنی - بنمایندگی شرکت کوشا معدن لبنیات پگاه فارس 1386 7 طرح توسعه کارخانه تولید شیرخشک صنعتی - شرکت کوشا معدن لبنیات پگاه فارس 1386 8 طرح احداث کارخانه تولید انواع محصولات لبنی به ظرفیت تولید 40 هزار تن در سال در شهرک صنعتی شهر کرد شرکت پارمیدا لبن پارسیان 1387 9 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری 3-1-6- طرحهای صنایع خدماتی و ... ردیف نام طرح کارفرما سال 1 طرح توجیهی احداث اسکله آفتاب شرکت سرمایه گذاران کیش 1382 2 طرح توجیهی مجتمع مسکونی 606 واحدی مهدیشهر موسسه عمران موقوفات کشور 1383 3 طرح توجیهی مزرعه 1000 هکتاری تکثیر و پرورش میگو - بظرفیت 3000 تن شرکت جنوب تدارک کیش 1385 4 طرح توجیهی احداث مرکز آب شیرین کن 2 میلیون متر مکعب در قشم شرکت ملی ساختمان 1385 5 طرح توجیهی تولید شمش فولاد بظرفیت 100 هزار تن از قراضه - استان اردبیل شخصی 1387 6 طرح احداث اسکله اختصاصی صادرات سنگ آهن در استان هرمزگان- بندر خمیر شرکت کوشا معدن 1387 7 و 10 ها طرح زود بازده با حجم پایین سرمایه گذاری   3-2- طرحهای نظارتی و کنترل پروژه ردیف نام طرح کارفرما سال 1 گزارشات پیشرفت ماهانه طرح احداث کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان آذرآبادگان خوی 1385-1387 2 گزارشات ماهانه کارخانه تولید انواع ورق های قلع اندود - شهرکرد شرکت فولاد فرخشهر 1385-1387 3 گزارشات ماهانه تولید انواع لوله های قطور، نیمه قطور و پروفیل - لارستان شرکت دنیای فلز 1385-1387 4 گزارشات ماهانه کارخانه تولید شیر خشک نوزاد در استان چهار محال و بختیاری شرکت صنایع شیر ایران 1385-1387 5 گزارشات ماهانه طرح توسعه کارخانه تولید آب معدنی - شهرکرد شرکت آب معدنی کوهرنگ 1385-1387 6 گزارشات ماهانه کارخانه تولید فولاد از قراضه و نورد میلگرد - استان خرم اباد شرکت صدر فولاد 1385-1387 7 گزارشات ماهانه کارخانه تولید انواع جعبه های پلاستیکی - سلماس شلماس شرق 1385-1387 8 گزارشات ماهانه طرح احداث کارخانه تولید لوله های pvc- شهرکرد شخصی 1385-1387 9 گزارشات ماهانه طرح احداث کارخانه تولید انواع سرم دارویی– شیراز شرکت شیراز سرم 1385-1387 10 گزارشات ماهانه طرح احداث کارخانه تولید قطعات سبک ساختمانی - اقلید شرکت پارس رویال 1385-1387 11 طرح احداث کارخانه تولید نخ ابریشم مصنوعی یا فیلامنت - سلماس شرکت سلماس نسج 1385-1387 12 گزارشات ماهانه طرح احداث کارخانه سیمان 2000 تنی شرکت سیمان قشم 1385-1387 13 گزارشات ماهانه طرح احداث کارخانه تولید قطعات سبک ساختمانی– اشتهارد صندوق عمران موقوفات کشور 1385-1387 ۴- ارائه گزارش اجمالی بررسی محیط زیست ارائه خدمات محیط زیست و تهیه گزارشات اجمالی بررسی محیط زیست کارخانجات معدنی و صنعتی - اهداف، ضرورتها و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی و قوانین و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی - بررسی آلودگی های موجود (آلودگی های شیمیایی، صوتی و ...) در خط تولید و راهکارهای مناسب برای کاهش آن - استانداردهای موجود در زمینه صنعت مورد بررسی - ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت کاهش و به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی طبق فرمت اصلی سازمان محیط زیست کشور کلیه مواردی که در گزارش اجمالی محیط زیست از سوی این شرکت بررسی می گردد به شرح ذیل می باشد. این شرکت در ابتدای قرار داد نسبت به تائید گزارشات ارسالی تعهد می نماید. و تا مرحله تائید نهایی در کنار متقاضی بوده و در جلسات دفاعیه حضور می یابد. این شرکت علاوه بر خدمات محیط زیست جهت تهیه و ارائه گزارشات توجیهی برای دریافت تسهیلات از بانک ، تکمیل پرسشنامه های وزرات صنایع و معادن و دریافت پیش فاکتور ماشین آلات و تجهیزات و کلیه موارد دیگر فعالیت می نماید. 1- چکیده غیر فنی 1-1- نوع و ویژگی های پروژه 1-2- آثار مهم طرح بر محیط زیست و برنامه های پیشگیری 1-3- کاهش و کنترل آثار نا مطلوب 1-4- نتیجه گیری از ارزیابی محیط زیست 2- تشریح طرح 2-1- عنوان طرح 2-2- اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح 2-3- جایگاه طرح در برنامه ها و سیاست های کلی مملکت 2-4 قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط کارخانجات سیمان در کشور 2-5- موقعیت پیشنهادی طرح 2-6- گزینه های مکانی و فنی طرح 2-7- فاز بندی کلی طرح 2-8- تشریح ریز فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهره برداری 2-8-1- جزئیات فعالیت های طرح در دوران احداث 2-8-2- جزئیات مراحل مختلف در دوران بهره برداری 2-9- نمودار خط تولید، تشریح فرآیند ها برای خط تولید 2-10- تاسیسات جانبی و پروه های پی آیند 2-11- ویژگی ها ی طرح در هریک از گزینه ها و فازهای طرح 2-11-1- ارائه ظرفیت تولید 2-11-2- تخمین کلی سرمایه گذاری ریالی و ارزی 2-11-3- برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تامین و نحوه انتقال آنها 2-11-4- برآورد انرژی و سوخت مورد نیاز و محل تامین آنها 2-11-5- برآورد نیروی انسانی و محل تامین 2-11-6- برآورد و میزان محصولات اصلی و جانبی 3- مراحل آماده سازی و اقدامات زیر بنایی 4- آلاینده ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات اجرایی 5- خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح 6- تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه پیش از اجرای طرح 6-1- تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه 6-2- محیط فیزیکی 6-2-1- خاکشناسی 6-2-2- زمین شناسی 6-2-3- منابع آب 6-2-4- هوا و اقلیم 6-2-5- صدا و ارتعاشات 6-3- محیط طبیعی 6-4- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 6-5- معرفی طرح های توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی 6-6- تشریح کاربردی اراضی محدوده مورد مطالعه 7- پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح 7-1- اثر بر محیط فیزیکی 7-2- اثر بر محیط طبیعی 7-3- اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 7-4- اثر بر کاربریهای اراضی دیگر طرح های توسعه محدوده مطالعاتی 8- تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای زیست محیطی طرح 9- مدیریت و پایش زیست محیطی 9-1- ارائه شیوه های پیشگیری، کاهش و کنترل هریک از آثار منفی زیست محیطی 9-2- ارائه برنامه کلی مدیریت زیست محیطی برای اندازه گیری و پایش آثار زیست محیطی گزارشاتی که این شرکت در زمینه خدمات ارزیابی محیط زیست انجام داده در صنایع ذیل بوده است: 1- گزارش محیط زیست طرح احداث کارخانجات سیمان 2- گزارش محیط زیست طرح احداث کارخانجات فولاد (از استخراج سنگ آهن تا تولید شمش فولاد) 3- گزارش محیط زیست کارخانجات گچ و آهک 4- گزارش محیط زیست فعالیت های معدنی و استخراج مواد معدنی 5- گزارش محیط زیست معادن آهک و دانه بندی آن 6- گزارش محیط زیست طرحهای نیروگاهی 7- گزارش محیط زیست طرحهای فلزی (آلومینیوم، مس و آهن آلات ، میلگرد ، محصولات فولادی و ...) 8- گزارش محیط زیست کارخانجات تولید زغالسنگ 9- ارائه گزارش محیط زیست و تائید آن از اداره مروبوطه جهت هر گونه فعالیت های صنعتی و معدنی ارائه برنامه بسیار ساده تهیه جداول ماتریس اثرات زیست محیطی ماتریس اثرات زیست محیطی ماتریس اثرات زیست محیطی ماتریس اثرات زیست محیطی تهیه جداول ماتریس اثرات زیست محیطی برای گزارشات ارزیابی محیط زیست جهت کلیه طرحهای صنعتی، خدماتی و پروژه های عمرانی دیگر نگران تهیه جداول ماتریس در گزارشات ارزیابی محیط زیست نباشید. ما برنامه ساده ای را در محیط Excel تهیه کرده ایم که شما می توانید با در اختیار داشتن آن کمتر از 1 ساعت کلیه جداول ماتریس اثرات زیست محیطی را که بیش از 15 جدول می باشد بدون هیچ گونه عیب و نقصی تهیه نمایید. با داشتن این برنامه حتی یک کارشناس غیرحرفه ای نیز می تواند این جداول را تهیه نماید چرا که کافیست تنها با وارد نمودن عددهایی که به شما داده شده به برنامه در مدت زمان کمتر از 1 ساعت کلیه جداول را چاپ و مورد استفاده قرار دهید. در این جداول،‌ ماتریس اثرات زیست محیطی در محیط های فیزیکی، بیولوژیکی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که هر یک از این محیط ها شامل حداکثر 20 مورد تحت اثرات می باشد مورد بررسی قرار گرفته شده است. هر یک از این محیط های اشاره شده شامل قسمتهای مختلفی بوده که در مرحله احداث طرحها و مرحله بهره برداری طرحها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع اثرات زیست محیطی در هر یک از محیط ها که در مرحله احداث و بهره برداری به طور جداگانه بررسی شده است تعداد اثرات منفی و مثبت،‌ جمع جبری،‌ تعداد کل اثرات و نهایتا میانگین رده بندی و نتیجه ماتریس در آنها مشخص شده و پیامدهایی که هر یک از اثرات در هر یک از محیط ها در مرحله احداث و بهره برداری به جا می گذارند بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور امتیاز داده و بلامانع بودن اجرای طرح، مشکلات طرح و یا پیشگیری و اصلاحات طرح را مشخص می نماید. - اگر بیش از 50 درصد میانگین رده بندی بین 5- تا 3.1- باشد پروژه از لحاظ مطالعات زیست محیطی رد می گردد. - اگر میانگین رده بندی بین 3.1- تا 2.1- باشد پروژه با انجام موارد اصلاحی قابل اجراء ‌می باشد. - اگر میانگین رده بندی بین 2.1- تا 0 باشد پروژه با انجام گزینه های اصلاحی و طرح‌های بهسازی قابل اجراء می باشد. حتی اگر نیاز به آموزش داشته اید در محل و کمتر از 30 دقیقه به صورت تضمینی به شما آموزش خواهیم داد. اگر خواستید جداول ماتریس و حتی گزارشات ارزیابی محیط زیست طرحهایتان را ما برایتان تهیه نماییم می توانید به یکی از تلفن های ما تماس بگیرید. جهت خرید برنامه تهیه جداول ماتریس اثرات زیست محیطی (ملزم گزارشات ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور) می توانید به یکی از تلفن های ما تماس حاصل نمایید. شرکت همراهان صنعت فردا – مهندسین مشاور در امور سرمایه گذاری معاونت امور قراردادها و بازاریابی : آقای مهندس مجتبی رنگریز تلفن دفتر مرکزی : 88473160-88473161-88473162-88455098 تلفکس: 88473161 و 88455098 آدرس : تهران- چهار راه قصر- خیابان شهید قدوسی (ابتدای گلبرگ)- خیابان سبلان شمالی- خیابان محسن آزادی- ساختمان شماره 79 - طبقه پنجم- واحد 15 آدرس اینترنتی : Email:M_Rangriz@yahoo.com Email:HSFarda.co45@yahoo.com Email:HSFarda.co@Gmail.com Email:Hamrahsanat@yahoo.com پيام هاي ديگران ( 28) PermaLink چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ - مجتبي رنگريز جزئیات و روند تهیه گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی الف- خلاصه گزارش ب- معرفی اجمالی طرح و متقاضی - هدف از اجرای طرح شامل ظرفیت تولید ،‌ اشتغالزایی، محل احداث طرح و ... - سوابق ثبتی شرکت و بررسی توانمندیهای متقاضی و شرکت - سرمایه و سهامداران شرکت و مدیران اصلی شرکت - کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده برای طرح تا کنون 1- بررسی بازار 1-1- معرفی محصول یا محصولات - معرفی کلیه کدهای ISIC متعلق به محصول مورد بررسی - مشخصات، ویژگی‌ها و تعاریف علمی

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 4277

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |