قابل توجه کلیه اعضاء محترم

سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور ۱۳۹۰ به سایت اضافه شد.

پاسخنامه آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور

کلیه اعضاء می توانند در لیست زیر پاسخنامه تستی آزمونهایی را که دانشگاه های مربوطه اقدام به انتشار آنان نموده اند را  جستجو وبصورت رایگان دانلود نمایند.