اخبار

فروش ویژه دکمه اسفنجی سی دی

فروش ویژه دکمه اسفنجی سی دی

فروش ویژه فوم سی دی

فروش ویژه قاب دی وی دی

فروش ویژه قاب دی وی دی

فروش انواع قاب دی وی دی مشکی تک و دوبل

سشن بندي؟؟؟؟؟

سشن بندي؟؟؟؟؟

نحوه و شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب1

نحوه و شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب1

طراحی فهرست كتاب

طراحی فهرست كتاب

● طراحی صفحه عنوان

● طراحی صفحه عنوان

روند چاپ کتاب یا بازه زمانی چگونه است؟

روند چاپ کتاب یا بازه زمانی چگونه است؟

اندازه طرح جلد برای ۱۰۰ صفحه کتاب

اندازه طرح جلد برای ۱۰۰ صفحه کتاب

مراحل گام به گام انتشارات با مولفان محترم

مراحل گام به گام انتشارات با مولفان محترم

ثبت کتاب شما در سایت سامانه کنترل کیفیت در انتشار

ثبت کتاب شما در سایت سامانه کنترل کیفیت در انتشارات دارالهدایه جهت استفاده از امتیاز ان در ارتقا گروه

قطع کتب و اصطلاحات آن

قطع کتب و اصطلاحات آن

قطع کتب و اصطلاحات آن

فرم مشخصات مولفان و مترجمان (صاحب اثر)

فرم مشخصات مولفان و مترجمان (صاحب اثر)

آشنائی با قطع کتاب و اصطلاحات آن

آشنائی با قطع کتاب و اصطلاحات آن

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و د

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و د

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و دکترا به جای مقاله

چه کار کنیم که کتاب ما توسط کارشناسان ممیزی ارشاد

چه کار کنیم که کتاب ما توسط کارشناسان ممیزی ارشاد رد یا مشروط نشود؟ |