اخبار

انتشارات دارالهدايه.تهران.متخصص در تبدیل پایان‌نام

انتشارات دارالهدايه.تهران.متخصص در تبدیل پایان‌نام

انتشارات دارالهدايه.تهران.متخصص در تبدیل پایان‌نامه به کتاب

خدمات اهل قلم

خدمات اهل قلم

فیپا چیست؟

فیپا چیست؟

شابک چیست؟

شابک چیست؟

اهداي 2000نسخه كتاب به كتابخانه هاي عمومي

اهداي2000نسخه كتاب به كتابخانه هاي عمومي تهران و شهرستان ها توسط انتشارات دارالهدایه در سال 1396

شعار فرهنگی انتشارات دارالهدایه

شعار فرهنگی انتشارات دارالهدایه

فواید کتاب خوانی

فواید کتاب خوانی

فروش كتابهاى علمي و دانشگاهی دکتر تقی زاده با تخفي

فروش كتابهاى علمي و دانشگاهی دکتر تقی زاده با تخفيف 20تا 70درصد

 طرح عیدانه انتشارات دارالهدایه کلید خورد

طرح عیدانه انتشارات دارالهدایه کلید خورد

در انتشارات دارالهدایه؛با فیپا و شابک و مجوز رایگان کتاب خود را چاپ کنید.

اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به اهل قلم از ۲۸ بهمن‌ماه آغاز می‌شود

دوره آموزش حسابداری مالیاتی

دوره آموزش حسابداری مالیاتی

پذیرش هنرجو جهت دوره آموزش حسابداری مالیاتی

زمان واریز  پوز ۲۴ ساعته شد

زمان واریز پوز ۲۴ ساعته شد

زمان واریز پول به حساب پس از کشیدن پوز ۲۴ ساعته شد

آموزش

آموزش |