اخبار

Erp سامانه تخصیص منابع سازمانی

Erp سامانه تخصیص منابع سازمانی

کلمه ERP در اصل مخفف واژگان Enterprise Resource Planning یا سامانه تخصیص منابع سازمان است که طیف وسیعی از فعالیتهای مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر دارد. ERP توسط برنامه های کاربردی با چندین زیربرنامه کاربردی پشتیبانی می شود که

راه اندازي امكانات جديد در سايت هفت گردون

راه اندازي امكانات جديد در سايت هفت گردون

با راه اندازي امكانات جديد در سايت هفت گردون ميتوان فضايي متفاوت در اينترنت را تجربه كرد |