اخبار

● طراحی صفحه عنوان

● طراحی صفحه عنوان

روند چاپ کتاب یا بازه زمانی چگونه است؟

روند چاپ کتاب یا بازه زمانی چگونه است؟

اندازه طرح جلد برای ۱۰۰ صفحه کتاب

اندازه طرح جلد برای ۱۰۰ صفحه کتاب

مراحل گام به گام انتشارات با مولفان محترم

مراحل گام به گام انتشارات با مولفان محترم

ثبت کتاب شما در سایت سامانه کنترل کیفیت در انتشار

ثبت کتاب شما در سایت سامانه کنترل کیفیت در انتشارات دارالهدایه جهت استفاده از امتیاز ان در ارتقا گروه

قطع کتب و اصطلاحات آن

قطع کتب و اصطلاحات آن

قطع کتب و اصطلاحات آن

فرم مشخصات مولفان و مترجمان (صاحب اثر)

فرم مشخصات مولفان و مترجمان (صاحب اثر)

آشنائی با قطع کتاب و اصطلاحات آن

آشنائی با قطع کتاب و اصطلاحات آن

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

نام كتاب.من سينا شش ساله هستم داستان کودکان

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و د

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و د

‍ جایگزینی کتاب علمی مستخرج از پایان نامه ارشد و دکترا به جای مقاله

چه کار کنیم که کتاب ما توسط کارشناسان ممیزی ارشاد

چه کار کنیم که کتاب ما توسط کارشناسان ممیزی ارشاد رد یا مشروط نشود؟

سرقت علمی؛ مقاله و پایان‌نامه، جرم شناخته شد؟؟؟؟!

سرقت علمی؛ مقاله و پایان‌نامه، جرم شناخته شد؟؟؟؟!

ایجاد اتوماتیک فهرست مطالب در word

ایجاد اتوماتیک فهرست مطالب در word

آموزش ویراستاری (ویرایش) متن در ورد

آموزش ویراستاری (ویرایش) متن در ورد

طرح حمایت فرهیختگان برای سال 1396 :

طرح حمایت فرهیختگان برای سال 1396 :

استعلام قیمت یا هزینه چاپ

استعلام قیمت یا هزینه چاپ

مدارک لازم برای عقد قرارداد چاپ

مدارک لازم برای عقد قرارداد چاپ |