مقالات

اجاره دستگاه زردی نوزاد با نازلترین قیمت

اجاره دستگاه زردی نوزاد با نازلترین قیمت

خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

کرم ابریشم

کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم

ست تزریق کامل-پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه

ست تزریق کامل-پمپ تزریق و میکسر اولیه و ثانویه

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

دستگاه حفاری کوکن- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

دستگاه حفاری کوکن- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

خاکبرداری و گودبرداری و ارائه خدمات ژئوتکنیک

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی

حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و بهسازی خاک با میکروپایل

دستگه حفاری DH

دستگه حفاری DH

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش دستگاه حفاری KSK

فروش ماشین الات حفاری و تزریق و ارائه خدمات ژئوتکنیک

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

فروش ماشین الات حفاری و تزریق

ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل و ارائه خدمات

اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و میکروپایل

دما و رطوبت در سردخانه

دﻣﺎ: دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ..‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺣﻔﻆ آن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ:‬

غذای خشک سگ و گربه

غذای خشک سگ و گربه

بهترین غذای تشویقی تربیتی سگ و گربه

دستورالعمل رفع کریستال در چیلرهای جذبی

دستورالعمل رفع کریستال در چیلرهای جذبی

در صورتيکه پس از یک دوره طولاني خاموشی دستگاه، کريستال به وجود آيد ( چنانچه عمليات رقيق سازي به درستي انجام نشده باشد يا در صورت قطعي برق) ممکن است کريستال باعث جلوگيري از چرخش روتور گرديده و حتي پمپ Overload نمايد که اين حالت مي تواند عمل آن را مختل

تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی

تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی

چيلرهاي جذبي از بعضي لحاظ شبيه چيلرهاي تراکمي عمل مي کنند که مهمترين اين شباهتها عبارتند از: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد فرار در فشار پايين استفاده مي گردد. ب - گاز مبرد فشار پايين از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد

پارس کار (طراحی سایت)

اول نمونه کارها و قیمت ها رو ببین بعد سفارش بده

لیوان جادویی و ساده

لیوان جادویی و ساده

محصولات سابلیمیشن چاپیران

نحوه انتخاب موتور DC & AC

نحوه انتخاب موتور DC & AC

اشنایی با سروو موتور

اشنایی با سروو موتور |