مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه