استیک
استیک
پیتزا پنجره ای
پیتزا پنجره ای
آما برنج با سبزی مخصوص (چینی)
آما برنج با سبزی مخصوص (چینی)
سوپ گوشت
سوپ گوشت
ماکارونی حبابی
ماکارونی حبابی
ساندویچ پومپکی
ساندویچ پومپکی
سوپ
سوپ
کدو بادمجان
کدو بادمجان