قاب هالوژن نگین دار نقری
قاب هالوژن نگین دار نقری
قاب هالوژن نگین دار مشکی
قاب هالوژن نگین دار مشکی