نشان ها و گواهی نامه های بین المللی از سازمان معتبر و مستقل اتریشی AV
نشان ها و گواهی نامه های بین المللی از سازمان معتبر و مستقل اتریشی AV
دارای فایروال قدرتمند
دارای فایروال قدرتمند
آنتی ویروس حرفه ای آویرا که جاسوس افزارها را شناسایی و نابود می کند
آنتی ویروس حرفه ای آویرا که جاسوس افزارها را شناسایی و نابود می کند
محصول کشور آلمان
محصول کشور آلمان
نابودگر ویروس Stuxnet,Stars
نابودگر ویروس Stuxnet,Stars
آنتی ویروس برتر سال 2011
آنتی ویروس برتر سال 2011