خدمات پس از فروش، نصب، تعمیرات
خدمات پس از فروش، نصب، تعمیرات
ويدئو كنفرانس Team 220
ويدئو كنفرانس Team 220
ويدئو كنفرانس Team 200
ويدئو كنفرانس Team 200
ويدئو كنفرانسRoom
ويدئو كنفرانسRoom
ويدئو كنفرانس Room 220
ويدئو كنفرانس Room 220
ويدئو كنفرانس Room 200
ويدئو كنفرانس Room 200
ويدئو كنفرانس  Passport PTZ
ويدئو كنفرانس Passport PTZ
ويدئو كنفرانس  Passport focus
ويدئو كنفرانس Passport focus
ويدئو كنفرانس  Expresss 220
ويدئو كنفرانس Expresss 220
ويدئو كنفرانس  Expresss 200
ويدئو كنفرانس Expresss 200
ويدئو كنفرانس  نرم افزاری Desktop
ويدئو كنفرانس نرم افزاری Desktop
ويدئو كنفرانس
ويدئو كنفرانس
لابراتوار زبان کاموب
لابراتوار زبان کاموب
لابراتوار زبان مولتي مديا کاموب
لابراتوار زبان مولتي مديا کاموب
لابراتوار زبان و کامپیوتر چیرو CHIeru
لابراتوار زبان و کامپیوتر چیرو CHIeru
ویژوالایزر لومنز PS-650
ویژوالایزر لومنز PS-650
سيستم كنفرانس بی سيم  TS-900
سيستم كنفرانس بی سيم TS-900
سيستم كنفرانس باسيم  TS-770
سيستم كنفرانس باسيم TS-770
برد هوشمند هیتاچی Starboard FX-77
برد هوشمند هیتاچی Starboard FX-77
برد هوشمند هیتاچی Starboard FX-Duo 77
برد هوشمند هیتاچی Starboard FX-Duo 77
برد هوشمند كام برد HVB-7800I
برد هوشمند كام برد HVB-7800I
برد هوشمند كام برد HVB-5600I
برد هوشمند كام برد HVB-5600I
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X615
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X615
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X809
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X809
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X3010Z
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X3010Z
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-A100
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-A100
دیتا پروژکتور هیتاچی CPX5
دیتا پروژکتور هیتاچی CPX5
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X2511N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X2511N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X2520
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X2520
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X3011N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X3011N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X4011N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-X4011N
دیتا پروژکتور هیتاچی CP -X4020E
دیتا پروژکتور هیتاچی CP -X4020E
دیتا پروژکتور هیتاچی CPX-1
دیتا پروژکتور هیتاچی CPX-1
دیتا پروژکتور هیتاچی  CP-D10
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-D10
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-RX78
دیتا پروژکتور هیتاچی CP-RX78
پرده نمايش | پرده نمايش سقفي | پرده نمايش دستي | پرده نمايش پایه دار | پرده پروژکتور | پرده پرژکتور
پرده نمايش | پرده نمايش سقفي | پرده نمايش دستي | پرده نمايش پایه دار | پرده پروژکتور | پرده پرژکتور