کلیسا ، مسجد و موزه آیاصوفیا
کلیسا ، مسجد و موزه آیاصوفیا
پلاژ اختصاصی
پلاژ اختصاصی
ساحل اختصاصی
ساحل اختصاصی
آن دور ها..
آن دور ها..
نمای شیروانی !!
نمای شیروانی !!
نشیمن گاه
نشیمن گاه
view
view
آرامگاه
آرامگاه
گور خانه
گور خانه
سر در
سر در
کاخ آئینه...
کاخ آئینه...
دور نما
دور نما
حوض خانه !!
حوض خانه !!
باز هم شمس العماره
باز هم شمس العماره
درب های همیشه بسته !!
درب های همیشه بسته !!
برِ شمس العماره
برِ شمس العماره
شمس العماره
شمس العماره
...
...
چنان سرسبز و زیبا ...
چنان سرسبز و زیبا ...
آب رو
آب رو
نشان قاجار
نشان قاجار
معمار !!
معمار !!
طول عمر
طول عمر
محوطه باغ موزه گلستان
محوطه باغ موزه گلستان
باغ
باغ