بلوار پروین
بلوار پروین
خیابان شهید احسانی
خیابان شهید احسانی
بالاتر از فلکه سوم تهرانپارس
بالاتر از فلکه سوم تهرانپارس
قلکه دوم تهرانپارس
قلکه دوم تهرانپارس
چهار راه سر سبز
چهار راه سر سبز
مجیدیه
مجیدیه
پل سید خندان
پل سید خندان
خیابان شریعتی
خیابان شریعتی
سه راه طالقانی
سه راه طالقانی