گل یخ
گل یخ
بگذر ز من
بگذر ز من
فریاد
فریاد
کتاب نت پیانو (موسیقی فولکور)
کتاب نت پیانو (موسیقی فولکور)
2-استاد همایون شجریان-بنده-استاد علیرضا قربانی
2-استاد همایون شجریان-بنده-استاد علیرضا قربانی
من و طبیعت
من و طبیعت
پیانو شیشه ای
پیانو شیشه ای
برج میلاد 1391
برج میلاد 1391
1389-تهران
1389-تهران
1390 تهران
1390 تهران
1388-واحد 4 تهران
1388-واحد 4 تهران
من و مرحوم استاد مهدی رفعتی
من و مرحوم استاد مهدی رفعتی
رسیتال پیانو-گرگان
رسیتال پیانو-گرگان
کیبورد+گل
کیبورد+گل
موسیقی زیر آوار
موسیقی زیر آوار
پیانوی فانتزی
پیانوی فانتزی