خط کامل فست فود
خط کامل فست فود
کانتر طرح welcome تولید شده به سفارش کبیر استیل
کانتر طرح welcome تولید شده به سفارش کبیر استیل
گریل طرح apw ، برگر ذغالی
گریل طرح apw ، برگر ذغالی
خط کامل فست فود
خط کامل فست فود
خط کامل فست فود
خط کامل فست فود
ترویلی حمل غذا ، چند طبقه ، کم عمق و عمیق
ترویلی حمل غذا ، چند طبقه ، کم عمق و عمیق
فر پیتزا یک و دو طبقه ، درجه دار
فر پیتزا یک و دو طبقه ، درجه دار
دستگاه کباب ترکی
دستگاه کباب ترکی
شوتینگ سیب زمینی و همبرگر
شوتینگ سیب زمینی و همبرگر
شوتینگ سیب زمینی و همبرگر
شوتینگ سیب زمینی و همبرگر
فرگاز 4 شعله صنعتی
فرگاز 4 شعله صنعتی