لبه چسبان GRIGGIO ایتالیا کم کارکرد
لبه چسبان GRIGGIO ایتالیا کم کارکرد
پرس وکیوم ممبران در حدنو
پرس وکیوم ممبران در حدنو
دورکن 380 ترکیه زاویه برقی
دورکن 380 ترکیه زاویه برقی
لبه چسبان فیماک FIMAK
لبه چسبان فیماک FIMAK
لبه چسبان خدماتی اسپانیایی
لبه چسبان خدماتی اسپانیایی