خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کابینتی
خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کابینتی
خط تولید جو و گندم پوست کنده
خط تولید جو و گندم پوست کنده
خط بسته بندی چای
خط بسته بندی چای
خط بسته بندی برنج
خط بسته بندی برنج
خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل قوطی
خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل قوطی
خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کانتینیوس
خط تولید میوه جات و سبزیجات خشک با خشک کن کانتینیوس
خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل سلفون
خط آسیاب ادویه جات و بسته بندی داخل سلفون
خط تولید قند شکسته و بسته بندی
خط تولید قند شکسته و بسته بندی
خط کامل تفت و وشورکن و برشته کن آجیل و خشکبار و بسته بندی داخل سلفون و قوطی
خط کامل تفت و وشورکن و برشته کن آجیل و خشکبار و بسته بندی داخل سلفون و قوطی
خط کامل پاک کردن و بسته بندی حبوبات
خط کامل پاک کردن و بسته بندی حبوبات